Heads of Schools creating fictitious roles

Posted Leave a commentPosted in News

The Union of Professional Educators – Voice of The Workers, has received hard evidence that certain Heads of School working within State and Church schools are discriminating between teachers of the same grade. It has been brought to our attention that Heads of Schools are creating fictitious roles which are not within the parameters of […]

LSE’s li jservu ta’ bejjiegħa

Posted Posted in News

Il-UPE irċeviet xi rapporti fejn kapijiet tal-iskola tal-knisja u tal-gvern qegħdin jimponu lil LSE’s li jservu ta’ bejjiegħa meta dawn il-kapijiet tal-iskola jidhrilhom, specjalment fiz zmien il-parents day. Aħna nagħmluha ċara, il-volontarjat isir b’mod volontarju u mhux impost. Min volontarjament , b’għażla tiegħu jixtieq jagħmel volontarjat, mhux problema li jagħmlu, imma l-ebda ibbuljar mhu se […]

Il-UPE tifraħ u tawgura lill-Ministru l-ġdid tal-Edukazzjoni

Posted Leave a commentPosted in News

Il-UPE tixtieq tirringrazzja lill-Onorevoli Evarist Bartolo tax-xogħol tiegħu li wettaq fis-snin li fihom serva bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Fl-istess waqt il-UPE tifraħ u tawgura lill-Ministru l-ġdid tal-Edukazzjoni l-Onorevoli Owen Bonnici. Il-Unjin tħares ‘il quddiem sabiex mill-aktar fis possibbli tibda taħdem flimkien mal-Onorevoli Bonnici sabiex nindirizzaw l-isfidi li għandna fis-settur għall-ġid tal-edukaturi u l-istudenti tagħna.

Church and State Schools try to find alternative ways to breach IEP directives.

Posted Leave a commentPosted in News

The Union has been notified by its members in both Church and State Schools, that the School Leadership Team (SLT) are organising meetings with parents of statemented students and calling them “casual meetings”. The UPE will not tolerate such ludicrous action coming from any School Leadership Team or from the Directorate. It is evident that […]

LSE2s fl-iskejjel tal-Knisja ma jitħallsux il-paga kollha kif suppost.

Posted Leave a commentPosted in News

Skont il-Public Service Manual Code (PSMC), LSE2 li gradwa fl-2019 suppost jitħallas salarju fi skala 12.3. Alla jista’ kollox, l-awtoritajiet tal-iskejjel tal-Knisja minkejja l-avviżi tal-UPE għadhom qegħdin iħallsu lil-LSE2s li gradwaw fl-2019 b’salarju imnaqqas ta’ skala 12.1 . Dan l-abbuż għall-UPE mhux aċċettabbli! Għaldaqstant, il-UPE se tkun qed tirreġistra tilwima industrijali biex niddefendu lil dawn […]

345 biss iwieġbu għas-sejħa tal-MUT

Posted Leave a commentPosted in News

L-MUT għamlet survey, biex turi s-saħħa tal-argumenti tagħha rigward li toħroġ lill-edukaturi mill-iskali tas-servizz pubbliku. Is-survey tal-MUT ħareġ punti ċarissimi. L-ewwel punt li ħareġ hu, kemm l-edukaturi huma ‘l bogħod mill-MUT. Minn madwar 10,000 edukatur, 345 biss (≈3.45%) wieġbu għas-sejħa tal-MUT. Dan jista’ jitfa’ dawl fuq kemm hi dgħajfa l-MUT illum vis a vis n-numru ta’ […]

Open Week at Blata l-Bajda Middle School Disrupt Teachers sessions – Directives

Posted Leave a commentPosted in News

Member Teachers of Union of Professional Educators (UPE) at Blata l-Bajda Middle School are perturbed at having parents visiting classrooms in the course of ongoing lessons during an open week activity at their school.  It so happens that the exigencies of the event call for Teachers replacements and absence from the classroom thus giving rise […]