Sitwazzjoni Assurda – L-MUT tikxef idejha ma’ min qiegħda

Posted Leave a commentPosted in News

L-MUT twaqqa’ l-maskra u tikxef idejha għal min verament qegħda taħdem. Fil-ġimgħa li għaddiet biex tagħti palata lid-dipartiment, l-MUT ħarġet allegazzjonijiet qarrieqa fuq il-legalità tad-direttivi ġusti li ħarġet il-UPE. Bil-kompliċità ta’ sħab l-MUT (id-dipartiment), dan il-qerq ġie ċirkolat fl-iskejjel u saħansitra fuq iLearn. Tajjeb infakkru li l-UPE ħarġet dawn id-direttivi biex tħares lil-LSEs li qed […]

L-MUT u D-Dipartiment tal-Edukazzjoni f’konfoffa ta’ qerq kontra l-UPE u l-Edukaturi

Posted Leave a commentPosted in News

L-MUT tassew qed tmiss il-qiegħ. L-MUT f’konfoffa infami flimkien mad-dipartiment tal-edukazzjoni biex timmina lil-LSEs u tgħin lid-dipartiment ikompli jċaħħad lil-LSEs milli jieħdu dak li ħaqqhom. Hi pastażata li “unjin” li suppost tiddefendi lill-ħaddiema u l-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u Taħriġ immexxi minn Ministru Bartolo li jħobb ipinġi lilu nnifsu bħala “soċjalist” jikkonfoffaw flimkien kontra l-edukaturi li […]

L-MUT Tassew Qed Tmiss Il-Qiegħ

Posted Leave a commentPosted in News

L-MUT tassew qed tmiss il-qiegħ. L-MUT b’qerq iddikjarat li d-direttivi tal-UPE huma illegali. Dan jixhed il-paniku li tisnab fih it-tmexxija tal-MUT minħabba l-emoraġija ta’ membri li qegħdin jesperjenzaw ta’ kuljum mit-twaqqif tal-UPE, partikularment f’dan il-perjodu. Mhux biss, imma l-qerq tal-MUT juri ukoll in-nuqqas gravi ta’ tagħrif tal-liġijiet industrijali.  Bid-dikjarazzjonijiet tagħha stess, l-MUT qed turi li […]

UPE issues Directives on Injustices regarding LSE’s Salary and lack of information

Posted Leave a commentPosted in News

  The Ministry of Education and Employment takes advantage of Educators and sets a bad example to employers. The Union of Professional Educators (UPE) has expressed concern over the abusive conduct which the Department of Education has been adopting with Educators. The Ministry of Education and Employment is taking advantage of Educators when it fails […]

Budget 2020 – UPE’s Reaction

Posted Leave a commentPosted in News

Bħala Unjin nieħdu gost li għal darb’oħra pajjiżna reġa’ irreġistra surplus u li l-ekonomija tagħna kompliet timxi ‘l quddiem. Nilqgħu l-fatt li dan il-budget ma żiedx taxxi diretti fuq l-edukaturi. Mill-banda l-oħra nemmnu li waħda mill-akbar sfidi li għandu pajjiżna hi n-nuqqas t’edukaturi fis-sistema edukattiva ta’ pajjiżna. Nemmnu li f’dan il-waqt kien ikun aktar għaqli […]

 Educators Day

Posted Leave a commentPosted in News

The Union of Professional Educators – Voice of The Workers, is this year celebrating Educators’ Day, a day which allows us to reflect on the virtues of those Educators that have touched our lives and have made us the people we are today. UPE would like to thank all Educators for the sterling work, done […]

Directives issued for Church Schools LSE’s

Posted Leave a commentPosted in News

Learning Support Educators (LSE’s) working within Church Schools are currently understaffed, resulting in LSE’s being stretched to their limits for the following reasons;   When LSE’s, covering a 1 to 1 student are indisposed or on Special Leave, other LSE’s covering shared students have to replace their colleagues. Unfortunately due to this LSE’s working with […]